D&B-clima - SHARP

SHARP -AY/АЕ-AP12NR

 1. Държава-Япония
 2. Вид-Конвенционален
 3. Охлаждане-3.5 kw
 4. Отопление-3.8 kw 
 5. Консумация-1.03 kw 
 6. COP-3.66 
 7. За квадратура до 25 кв.м
 8. Цената е без монтаж

SHARP-AY/АЕ-AP9NR

 1. Държава-Япония 
 2. Вид-Конвенционален 
 3. Охлаждане-2.6 kw
 4. Отопление-2.9 kw
 5. Консумация-0.79 kw
 6. COP-3.63
 7. За квадратура до 15 кв.м
 8. Цената е без монтаж

SHARP-AY-X12PSR

 1. Държава-Япония 
  Вид:  Инвертор 
  Охлаждане-0,9-3,5-3,9kw 
  Отопление-0,9-4,0-5,5kw 
  Консумация-1.09-1.02kw 
  COP-3.92 
  За квадратура-до 35 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY-X9PSR

 1. Държава-Япония 
  Вид:  Инвертор 
  Охлаждане-1.0-2.6-3.1 kw 
  Отопление-1.0-2.6-3.8 kw 
  Консумация-0.68-0.76 kw 
  COP-3.80 
  За квадратура до 25 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY/AE-XPC12JR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0,9-3,5-3,9kw 
  Отопление-0,9-4,0-5,5kw 
  Консумация-1.09-1.02kw 
  COP-3.92 
  За квадратура до 35 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AYXP9HR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвeртор 
  Охлаждане-0.9-2.65-3.0kw 
  Отопление-0.9-3.1-4.8kw 
  Консумация-0.62-0.73kw 
  COP-4.25 
  За квадратура до 25 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY18GR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Конвенционален 
  Охлаждане-5,1kw 
  Отопление-5.8kw 
  Консумация-1.9kw 
  COP-3 
  За квадратура до 35 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AYXP12HR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0,9-3,5-3,8kw 
  Отопление-1,0-4,0-6,0kw 
  Консумация-1.00-1.02kw 
  COP-4 
  За квадратура-до 35 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY/АЕ-XPC9JHR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0.9-2.5-3.0 kw 
  Отопление-0.9-3.2-5.0 kw 
  Консумация-0.75 kw 
  COP-4.21 
  За квадратура до 25 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY/АЕ-XP9GHR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0.9-2.5-3.0 kw 
  Отопление-0.9-3.2-5.0 kw 
  Консумация-0.70 kw 
  COP-4.57 
  За квадратура до 25 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY/АЕ-XP12GHR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0.9-3.5-4.0 kw 
  Отопление-0.9-4.2-6.0 kw 
  Консумация-0.95 kw 
  COP-4.33 
  За квадратура до 35 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY/АЕ-XPC12JHR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0.9-3.5-3.8 kw 
  Отопление-0.9-4.0-5.5 kw 
  Консумация-1.05 kw 
  COP-3.92 
  За квадратура до 35 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY24GR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Конвенционален 
  Охлаждане-6.6kw 
  Отопление-8.8kw 
  Консумация-2.62-2.88kw 
  COP-2.9 
  За квадратура до 55 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AYХР 18GR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0.9-5.0-5.7kw 
  Отопление-0.9-5.7-7.7kw 
  Консумация-1.58-1.66kw 
  COP-3.61 
  За квадратура до 55 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AYХР24GR

 1. Държава-Япония 
  Вид-Инвертор 
  Охлаждане-0.6-7,0-7.7kw 
  Отопление-0.6-7.5-9.5kw 
  Консумация-2,33kw 
  COP-3.22 
  За квадратурa до 80 кв.м
  Цената е без монтаж

SHARP-AY-W50SV

 1. Държава-Япония 
  Вид-Хиперинвертор 
  Охлаждане-0.7-5.0-5.8 kw 
  Отопление-0.7-6.3-10.0 kw 
  Консумация-1.29-1.39 kw 
  COP-4.5 
  За квадратура до 55 кв.м
  Цената е без монтаж