За клиентите

Ние сме фирма, с богат опит която се стреми да предлага бързо обслужване, качество. Сервизното обслужване и поддръжка на хладилна и климатичната техника не е лека задача, изискват се познания както хладилната техника така и по електротехника и електроника, имайки в предвид развитието на технологиите в последните години, битовата техника става все по сложна и осъвършенствана, именно за тази цел нашата фирма създаде специална сервизна база която снабди с необходимата техника и технически персонал който да обслужват нашите Клиенти
За да осигурим бърза реакция при възникнал проблем  ние поддържаме широк набор от резервни части и консумативи
Разполагаме с отдел който се занимава само с електронната част на климатиците вътрешни блокове, външни блокове (IPM модули) дистанционни управления и др.
Извършваме  пречистване с метанол и азот, подмяна на компресори, четирипътни вентили, капилярни тръбички, подмяна на кранове и много други операции свързани с ремонтите на климатичните инсталации.

  Климатикът е електроуред, който по време на експлоатация има нужда от техническо обслужване. Профилактиката на климатика удължава неговия живот, намалява енергоразхода, подобрява неговата работа. Затова тя е ежегодно задължителна.